Nota prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystywanych w witrynie www.notariusz-warszawa.pl podelgają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 II 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z przedstawicielem właściciela witryny www.notariusz-warszawa.pl (Kancelaria Notarialna Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Notariusze Spółka Cywilna).

Wszelkie znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane w witrynie www.notariusz-warszawa.pl należą do ich właścicieli i korzystają z praw ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 IV 1964 roku, Kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 VI 2000 roku, Prawo właśności przemysłowej, oraz innymi właściwymi ustawiami.

Informacje o materiałach wykorzystanych w witrynie www.notariusz-warszawa.pl

  • fotografie zakupione za pośrednictwem serwisu www.istockphoto.com
  • czcionki Bebas, Helvetica, Book Antique osadzone przy pomocy skryptu cufon-yui
  • loga / godła właściwych instytucji / organizacji

Treści oraz forma zaprezentowane w witrynie www.notariusz-warszawa.pl są zgodne z wytycznymi podanymi w Uchwale Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych