Joanna DeczkowskaPobierz vCard

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację notarialną rozpoczęła w 2000 roku. W lipcu 2003 otrzymała nominację na asesora notarialnego. W latach 2005-2006 pracowała jako asesor notarialny pod patronatem notariusza Krzysztofa Łaskiego. Nominację na notariusza otrzymała w grudniu 2006 roku. Przez blisko trzy lata prowadziła indywidualną kancelarię notarialną, a od listopada 2009 roku prowadzi ją w formie spółki cywilnej z notariuszem Krzysztofem Łaskim.

O nas

Wstąpiliśmy do Notariatu RP wiele lat temu, z dumą pełnimy funkcję notariusza. Świadczy o tym staranność z jaką wykonujemy dla Państwa czynności notarialne. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami notariuszy z naszej kancelarii.