Krzysztof Łaski Pobierz vCard

W 1983 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985 do 1993 był asesorem, a następnie sędzią Sądu Rejonowego i Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie przez ostatnie trzy lata pełnił także funkcję Wiceprezesa Sądu Wojewódzkiego do spraw cywilnych i gospodarczych. Od czerwca 1993 roku jest notariuszem w Izbie Notarialnej w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów notarialnych. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Naukowe Notariatu w latach 2004 do 2008.

O nas

Wstąpiliśmy do Notariatu RP wiele lat temu, z dumą pełnimy funkcję notariusza. Świadczy o tym staranność z jaką wykonujemy dla Państwa czynności notarialne. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami notariuszy z naszej kancelarii.