Inne czynności notarialne

Poza czynnościami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa notariusz dokonuje również innych czynności notarialnych, np.:

  • pełnomocnictwa,
  • w zakresie prawa rodzinnego – umowy o podział majątku wspólnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonkowi,
  • w zakresie prawa spadkowego – umowy o dział spadku, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,  umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
  • umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu – zawierane na podstawie ustawy o własności lokali oraz na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w tym również oświadczenie najemcy wymagane w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego,
  • oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl