Poświadczanie daty okazania dokumentu

Jedną ze szczególnych form dokumentów jest dokument z notarialnie poświadczoną datą. Notarialne poświadczenie daty stanowi potwierdzenie, że czynność prawna została dokonana w określonym czasie. Dokument może okazać dowolna osoba; również ta, której dokument nie dotyczy. Notariusz w treści poświadczenia podaje jej imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Umieszczenie na dokumencie klauzuli notariusza poświadczającej datę przekształca formę dokumentu z pisemnej zwykłej na pisemną z datą pewną. Notariusz poświadcza datę, a na Państwa żądanie również godzinę i minutę okazania dokumentu. Forma pisemna z datą pewną jest zastrzeżona m. in. w kodeksie cywilnym dla ustanowienia zastawu na prawach.

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl