Poświadczanie własnoręczności podpisu

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycia przedsiębiorstwa i ustanowienia na nim użytkowania.

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać:

  • datę i miejsce jego sporządzenia;
  • oznaczenie kancelarii;
  • podpis notariusza;
  • pieczęć notariusza.

Na Państwa żądanie poświadczenie może zawierać ponadto godzinę dokonania czynności.

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl