Poświadczanie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Poświadczając zgodność odpisu lub kopii z dokumentem notariusz porównuje treść dwóch dokumentów i stwierdza, że cała treść jednego dokumentu odpowiada całej treści drugiego dokumentu. W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wypisu notariusz stwierdza, że dokument odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku gdy dokument posiada cechy szczególne takie jak: dopiski, poprawki, uszkodzenia notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Poświadczenie zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem powinno odpowiadać takim samym wymogom, jak poświadczenie własnoręczności podpisu.

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl