Notariusze

Krzysztof Łaski

W 1983 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985 do 1993 był asesorem, a następnie sędzią Sądu Rejonowego i Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie przez ostatnie trzy lata pełnił także funkcję Wiceprezesa Sądu Wojewódzkiego do spraw cywilnych i gospodarczych. Od czerwca 1993 roku jest notariuszem w Izbie Notarialnej w Warszawie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów notarialnych. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Naukowe Notariatu w latach 2004 do 2008.

Data nominacji na notariusza: 1993-04-27
Wiceprezes RIN od 2012 roku do 2018
Wiceprzewodniczący Zespołu Wizytacyjnego
Wizytator IN w Warszawie
Członek Zespołu Wizytacyjnego
Wykładowca na zajęciach seminaryjnych dla aplikantów

Krzysztof Łaski

Joanna Deczkowska

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację notarialną rozpoczęła w 2000 roku. W lipcu 2003 otrzymała nominację na asesora notarialnego. W latach 2005-2006 pracowała jako asesor notarialny pod patronatem notariusza Krzysztofa Łaskiego. Nominację na notariusza otrzymała w grudniu 2006 roku. Przez blisko trzy lata prowadziła indywidualną kancelarię notarialną, a od listopada 2009 roku prowadzi ją w formie spółki cywilnej z notariuszem Krzysztofem Łaskim.

Joanna Deczkowska

Piotr Łaski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę w kancelarii notarialnej rozpoczął 2008 roku, początkowo jako pracownik biurowy, potem jako aplikant notarialny i zastępca notarialny.

Nominację notarialną otrzymał w maju 2018 roku.

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl