O kancelarii

Kancelaria Notarialna w Warszawie

Kancelaria Notarialna w ramach spółki cywilnej powstała w listopadzie 2009 roku z połączenia prowadzonych przez Krzysztofa Łaskiego i Joannę Deczkowską indywidualnych kancelarii notarialnych. Obecnie nad zabezpieczeniem Państwa interesów czuwają w niej Notariusze Krzysztof Łaski, Joanna Deczkowska, Piotr Łaski oraz zastępcy notarialni, aplikanci,  asystenci i pracownicy sekretariatu.

Kancelaria udziela informacji zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Warszawy (dzielnica Śródmieście), przy ulicy Brackiej 18, lokal nr 5 (III piętro, dostępna winda) – 400 metrów od skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. Taka lokalizacja sprawia, że dotarcie do naszego biura jest niezwykle proste zarówno dla zmotoryzowanych jak i użytkowników komunikacji miejskiej (metro, tramwaj – linie: 7, 9, 22, 24, 25, autobus – linie: 117, 127, 128, 158, 171, 175).

Dla Państwa wygody przed biurem usytuowano publiczny parking (z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych), ponadto w budynku biurowym przy ulicy Kruczej 50 (na tyłach dawnego CEDETu) znajduje się również płatny parking podziemny.

Praca notariusza

Wykonując czynności notarialne, w zakresie swoich uprawnień jesteśmy osobami zaufania publicznego. Nasza działalność regulowana jest przez szereg aktów prawnych, w tym przede wszystkim przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną ustalaną rozporządzeniem ministra, która jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Notariusz jest również płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.

Akty prawne wytyczające standardy pracy notariusza:

  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. [PDF]
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. [PDF]
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. [PDF]
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. [PDF]
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. [PDF]
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. [PDF]
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. [PDF]
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [PDF]

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl