Kancelaria Notarialna Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Piotr Łaski Notariusze Spółka Cywilna

Kancelaria Notarialna w Warszawie

Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)

Witamy na naszej stronie internetowej

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski

Jako przedstawiciele Notariatu RP przy dokonywaniu czynności notarialnych dla Państwa czuwamy nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Naszą rolą w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest między innymi zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności obrotu gospodarczego.

Kancelaria Notarialna Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Piotr Łaski Notariusze Spółka Cywilna

Czynności notarialne

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek ten ustaje w przypadku składania zeznań jako świadek przed sądem.

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl