Nota prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystywanych w witrynie www.notariusz-warszawa.pl podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 II 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z przedstawicielem właściciela witryny www.notariusz-warszawa.pl (Kancelaria Notarialna Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Piotr Łaski Notariusze Spółka Cywilna).

Wszelkie znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane w witrynie www.notariusz-warszawa.pl należą do ich właścicieli i korzystają z praw ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 IV 1964 roku, Kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 VI 2000 roku, Prawo właśności przemysłowej, oraz innymi właściwymi ustawiami.

Informacje o materiałach wykorzystanych w witrynie www.notariusz-warszawa.pl

  • fotografie zakupione za pośrednictwem serwisu Adobe Stock
  • czcionka Poppins z serwisu Google Fonts
  • loga / godła właściwych instytucji / organizacji

Treści oraz forma zaprezentowane w witrynie www.notariusz-warszawa.pl są zgodne z wytycznymi podanymi w Uchwale Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl