O Kancelarii

Kancelaria Notarialna Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska Notariusze Spółka Cywilna powstała w listopadzie 2009 roku z połączenia prowadzonych przez Krzysztofa Łaskiego i Joannę Deczkowską indywidualnych kancelarii notarialnych. Obecnie nad zabezpieczeniem Państwa interesów czuwają w niej notariusze Krzysztof Łaski i Joanna Deczkowska, aplikanci, asystenci oraz pracownicy sekretariatu. Kancelaria udziela informacji zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Warszawy, przy ulicy Brackiej 18, lokal nr 5 – 400 metrów od skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. Taka lokalizacja sprawia, że dotarcie do naszego biura jest niezwykle proste zarówno dla zmotoryzowanych jak i użytkowników komunikacji miejskiej. Dla Państwa wygody przed biurem usytuowano parking (z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych).

Praca notariusza

Wykonując czynności notarialne, w zakresie swoich uprawnień jesteśmy osobami zaufania publicznego. Nasza działalność regulowana jest przez szereg aktów prawnych, w tym przede wszystkim przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną ustalaną rozporządzeniem ministra, która jest uzależniona od typu czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Notariusz jest również płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.

Akty prawne wytyczające standardy pracy notariusza:

  • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. [PDF]
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. [PDF]
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. [PDF]
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. [PDF]
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. [PDF]
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. [PDF]
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. [PDF]
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [PDF]

Cel

Jako przedstawiciele Notariatu RP przy dokonywaniu czynności notarialnych dla Państwa czuwamy nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Naszą rolą w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest między innymi zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnianie pewności obrotu gospodarczego. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie czynności notarialne wykonujemy z należytą dbałością i starannością.